ENTITATEAK: lantegiak, kolektiboak, establezimenduak, udalak, kontzejuak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zer egingo dugu?

2018ko Euskaraldian hizkuntza ohituren aldaketan norbanakoek erabaki pertsonalak hartu zituzten. 2019-2020ko edizioan pausu berriak emango ditugu eta norbanakoek ez ezik, entitateek (publikoak eta pribatuak) ere neurriak hartuko dituzte, ondorengo hizkuntza-arau berriak aldatzeko edo finkatzeko:
-Ulertzen duenari euskaraz egitea ondo ikusita egotea, nahiz eta solaskideak erdaraz erantzun.
-Ezezagunei lehenengo hitzak euskaraz egitea ondo ikusita egotea.
-Talde erdaldunetan ere, ulertzen dutenekin, ondo ikusita egotea euskaraz egitea.

Bi data hauetan izango dira ariketa praktikoak:
-2019an, urriak 21-27 (7 egun), Lautadan simulakroa
-2020an, azaroak 20-abenduak 4 (15 egun), Euskal Herri osoan Euskaraldia

Zergatik entitateetan?

Edozein entitatek erantzukizun soziala dauka hizkuntza-berdintasuna bermatzeko bere entitateko funtzionamenduan; entitateek Ahobizi eta Belarriprest direnei erraztasunak emateko erantzukizuna daukate, ariguneak sortzeko, aktibatzeko eta babesteko erantzukizuna dute.

Eremu antolatu eta finkoetan, hau da, taldeetan hartutako erabakiek bertako kide guztiei zuzenean eragiten diete, baita ingurukoei ere, zeharka. Taldean hartutako erabakiak eragin handikoak dira.

Zer lortu nahi dugu?

-Entitatearen barruan, kide guztiek euskaraz ulertzen duten taldeetan hizkuntza praktikak euskara alda ditzaten edo finka ditzaten. (Ikusi barne-arigunea ariketa)
-Herritarrekiko harremana duten entitateek aukera eman dezaten euskaraz aritzeko. (Ikusi kanpo-arigunea ariketa)
-Entitateek erabakiak har ditzaten barne edota kanpo ariguneak edukitzeko epe motz edo ertain batean.

Nola egingo dugu?

2018ko Euskaraldian bezala, norbanakoek izena emango dute eta belarriprest eta ahobizi roletan arituko dira: norbanako gisa edota arigunetan. Entitateek ariguneak sortzeko, aktibatzeko eta babesteko erantzukizuna dute. Arigunerik ez badute norbanakoak sortzeko, aktibatzeko eta babesteko erantzukizuna dute.

ARIGUNEA

Elkarte, lantegi, denda, ikastetxe edo instituzio bateko funtzionamenduan dagoeneko eratuta dagoen taldea edo espazioa da eta hizkuntza-praktikak euskarara aldatzea edo finkatzea du helburu.
Arigunea entitateak sustatzen du ariguneko kideen adostasunarekin, erabaki kolektiboa hartuta.
Ariguneetan belarriprest eta ahobizi izatea askoz errazagoa da.

BARNE-ARIGUNEAK

Entitatearen berezko talde bat: sail bat, klubeko talde bat, atal bat, sekzio bat…
Talde horretan kideen %100ek euskaraz ulertzen du eta kideen %80 ados dago ahobizi edo belarriprest roletan parte hartzearekin Euskaraldiak irauten duen bitartean.
Gutxienez bi lagunez osatua dago.

 

 

 

 

 

 

 

KANPO-ARIGUNEAK

Entitatean herritarrekiko harremana egiten duen pertsona da: dendaria, telefonoa hartzen duena, harrerakoa, entitatearen arduraduna edo ordezkaria… Horrek euskaraz ulertzen badu herritarrekin arigune bat sortuko du. Entitateak bermatu behar du Euskaraldiak irauten duen egunetan, uneoro, herritarrekin harremana egingo duen kide bat belarriprest edo ahobizi izango dela.

 

 

 

 

 

 

 

Arigunerik ez daukaten entitateek ezin izango dute ariketa egin entitate gisa. Izena eman dezakete eta antolakuntzak neurri sorta bat proposatuko die aurre-pausuak eman ditzaten eta hurrengo edizioetan ariguneak eduki ahal izateko.

 

Zer egin behar du hizkuntza arauak aldatu nahi duen entitate batek?

Euskaraldian parte hartu nahi duten entitateek ardura hartuko dute haiek beraiek hurrengo urratsak emateko:

0.- PROPOSAMENA AZTERTU ETA PARTE HARTZEKO ERABAKIA HARTU
Entitateak Euskaraldian parte hartzeko gonbidapena jasoko du. Bideak hainbat izan daitezke (herriko batzordearen bisita, gutuna, aurkezpena, prentsa, ezagunak, foroak…). Proposamena aztertu eta Euskaraldian parte hartuko duen edo ez erabaki beharko du. Entitatearen hizkuntza-arauak aldatu edo finkatu nahi du?

Erabakia entitatearen aginte organoetan hartu behar da: elkarte baten zuzendaritzan, lantegi baten administrazio gerentzian, kooperatiba baten batzordean… 2019 ekaina-2020 uztaila

 

1.- KIDEEN EUSKARAREN EZAGUTZA AZTERTU
Euskaraldian izena eman aurretik, entitateak bere kideen euskararen ezagutza aztertuko du; horrek esango dio arigunetan ariketa egin dezakeen edo neurriak hartu behar dituen. Entitatearen egituran dauden sailak, atalak, funtzionamendurako taldeak zehaztu eta kide horien euskararen ezagutza argitu beharko du: elkarrizketa arrunt bat ulertzen dute?

Sail bat, klubeko talde bat, mekanikoen taldea, zuzendaritza, entitatearen atal bat… hau da, entitateko barne funtzionamenduko talde bateko kide guztiek euskaraz ulertzen dute? Baietz bada barne-arigune bat aktibatzeko aukera dauka. Barne-arigunearen gutxieneko kide kopurua bi dira.

Entitate batzuek (dendak, zerbitzu enpresak, instituzio publikoak…) herritarrekin harremana daukate, eta espazio bat sortzen dute harremanetan jartzen den aldiro. Ariketak irauten duen bitartean entitateak herritarrekiko harremanetarako espazioetan uneoro gutxienez belarriprest bat egongo dela ziurtatu ahal du? Herritarrei begira dagoen entitateko belarriprest batek barne-arigune bat sortzen du bezeroarekin edo herritarrekin. Entitateko kide batek ere kanpo-arigune bat sortzen du.

2019 urria-2020 uztaila

 

2.- KIDEEKIN ADOSTU
Ariguneak dituen entitateak ariketan parte hartzeko adostasunera heldu beharko du entitatean barne-ariguneak osatzen dituzten kideekin edota herritarrekin harremana duten entitateko kideekin.

Barne-arigunetan dauden kideen %80 ados dago talde gisa ariketa egiteko?

Kanpo-arigunetan dagoen/dauden kidea/ak ados dago/daude euskararen erabilera bermatzeko uneoro?

Garrantzi handiko erabakia da. Erabaki kontzientea izan behar da. Ariketa egunak irudikatu behar dira, zailtasunak egongo dira: inertziak, ohiturak, erosotasuna, gaitasun falta…

2019 urria-2020 uztaila

 

3.- IZENA EMAN
Ezagutzaren azterketaren emaitzen arabera (arigunerik bai ala ez) eta kideekin lortutako adostasunen arabera, izena emango du entitateak Euskaraldian.

Entitateak izena eman ahal izateko arigune bat, gutxienez, eduki behar du. Arigunerik ez badauka baina ariguneak sortzeko prest badago izena eman ahal izango du modalitate horretan.

Izena ematean ondorengo datuak eman beharko ditu entitateak:
-Barne-arigune kopurua
-Barne-arigunetan parte hartuko duten kide kopurua
-Kanpo-arigune kopurua
-Kanpo-arigunetan parte hartuko duten kide kopurua
-Arigunerik ez badauka ea prest dagoen ariguneak sortzeko neurriak hartuz

2019 azaroa-2020 uztaila

 

4.- NEURRIAK HARTU
Izena ematen duten entitateek ariketa behar bezala gauzatzeko neurriak:
• Entitateei Euskaraldian izena eman dutela jakinarazi eta parte nola har dezaketen azaldu. 2019 azaroa-2020 iraila
• Kideei ariketarako prestatzeko tresnak eskura jarri. 2020 maiatza-azaroa
• Ariguneak eta parte-hartzaileak identifikatu (euskarri fisikoak). 2020 azaroa-abendua
• Aukerazkoak diren bestelako neurriak martxan jarri. 2020 urtarrila-abendua

Horretarako, zenbait tresna izango ditu eskuragarri intranet atarian.

 

 

5.- ARIKETA
Lautadan 2 data hauetan egingo da ariketa:
• 2019ko urriak 21-27 (7 egun) Lautadan simulakroa
• Eta 2020ko azaroak 20-abenduak 4 (15 egun) Euskal Herri osoan Euskaraldia.

2018an bezala herritarrek norbanako gisa aukeratu beharko dute ahobizi edo belarripresten jokaerak. Ariketa egunetan bere bizitzako arlo guztietara eramango dituzte jokaera horiek, baina 2019an eta 2020an ariguneek ematen duten babespean ariketa egin ahal izango dute; bere lantokian, elkartean, dendetan… arigunerik badaude.

Arigune bat duen entitateak ariketa egin dezake entitate gisa. Arigunerik ez duten entitateetan norbanakoek egingo dute ariketa, ez entitateak.

 

 

6.- NEURRIAK EGONKORTU
Behin ariketa bukatuta, entitateak aztertu beharko du hartutako zein neurri mantendu ditzaken eta zein neurri
berri hartzeko prest dagoen etorkizunari begira. Ariguneak dira helburua: ariguneak sortu, aktibatu eta babestu.

Ariguneak sortu
-Euskaraz hitz egin nahi duenaren eta erdizka ulertzen duenaren arteko harreman komunikatiboari irtenbide eman.
-Euskaraz ulertzen ez dutenei euskara ikasteko baliabideak eman.

Ariguneak babestu
-Entitatera edo atal batera kide berria etortzean edo kontratazio berriak egitean Ahobizi edo Belarriprest direla bermatu.
-Entitaterako kontratatzen diren zerbitzuetako pertsonak Ahobizi edo Belarriprest direla bermatu.

Ariguneak aktibatu
-Kide guztiek euskaraz ulertzen duten eremuen kideei proposatu eta adostu hizkuntza arau berriak praktikara eramatea.
-Baliabideak jarri eremuko kideen arteko harremanetan hizkuntza arau berriak gauzatzeko eta egon daitezkeen zailtasunak gainditzeko: jendearen aurreko harremanetan/ekintzetan Ahobizi eta Belarriprest direnak kokatu eta identifikatu, software, dokumentazioa, hiztegiak, paisaia, bilerak…

 

Zuen klubean, elkartean, lantegian, erakundean, establezimenduan edo kontzejuan Ahobizi eta Belarriprestei erraztasunak emateko Euskaraldia aurrera eramateko ardura hartu nahi baduzue jar zaitezte gurekin harremanetan, 2019an eta 2020an lagunduko dizugu.

Ikusi bideoa. Euskaraldia edozein entitate baten barruan antola daiteke.